• KHU_MOI26
 • IMG_1536152008581_1536152785393
 • CONG_TRUONG
 • IMG_1534991465739_1534991503754
 • IMG_1536152419162_1536152838823
 • IMG_20180905_200954
 • IMG_20181001_061936
 • IMG_20181127_13024697
 • IMG_20181127_13035361
 • 20190308_074853_5b37524aeaf1797f0656e5820a3bcb32
 • 20190308_074724_de1bd1a02b85faad03958460f7a6d4ab72
 • 20190308_074731_40c5fb760142acd2bba7924bef9c727c85
 • 20190308_080401_5f30ea7d6d319cb0d8e7f8ec0fae039757
 • 20190308_080356_507eecdb1103346d3e96e11237580d0d33
 • 20190308_081802_569047cbe2e0da8449f2cb317c30e153
 • IMG_20190311_091533
 • IMG_20190311_091536
 • 20190308_075711_872ff01b4fee21c3cd3d5f4171b94fc493
 • IMG_20190311_09153332
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 11 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học ...
Đối với cấp học mầm non, tựu trường ngày 01-9-2021, khai giảng ngày 05-9-2021, thực học ngày 06-9-2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 09-1-2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 22-5-2022, tổng kết năm học trước ngày 31-5-2022.Đối với cấp tiểu học, THCS, THPT, tựu trường ngày 01-9-2021 (lớp 1 vào ngày 30-8), khai giảng ngày 05-9-2021, thực học ngày ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2