A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG 2018 - 2019

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHỢ MỚI    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH TRIỆU THỊ TRINH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               _____________                             

                 Số :     /KH.TTT                                      Long Điền A, ngày 29 tháng  8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

( Về việc tổ chức khai giảng năm học 2018 – 2019 )

 

 • Căn cứ kế hoạch của PGD và ĐT Chợ Mới về việc tổ chức khai giảng năm học 2018 – 2019.
 • Căn cứ kế hoạch của UBND xã Long Điền A về việc tổ chức khai giảng năm học

 2018 – 2019.

 • Cứ kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường TH Triệu Thị Trinh. Nay BGH TrườngTH Triệu Thị Trinh xây dựng kế hoạch khai giảng năm học 2018 – 2019 cụ thể như  sau:

 I/ Đối tượng tham gia :

 • Tất cả CB.GV.CNV và học sinh TH Triệu ThịTrinh tham dự.
 • Đại biểu CB.UBND xã, huyện ( Có lịch phân công của xã và huyện).
 • Mỗi lớp mời 05 PHHS.

 II/  Thời  gian :

 • Dự kiến 7 giờ 30 phút 9 ngày 05 thaùng 09 năm 2018.

        * Phân công cụ thể như sau :

          * Đối với BGH:

- Đ/c Giang HT đọc phát biểu khai giảng và đánh 3 hồi trống.

- BGH và BCH công đoàn tiếp khách tọa đàm.

     *  Đối GVCN lớp:

 • Tất cả GVCN các khối lớp giu74 nề nếp, trật tự, cách ăn mặt của học sinh lớp mình phụ trách.
 • Các đồng  chí GVCN gi74 trật tự học sinh trên sân suốt buổi lễ.( mỗi khối cử 01 đ/c GVCN ngồi phía dưới sân lễ để giữ trật tự còn lại các đồng chí ngồi trên sân lễ.
 • GVCN mời PHHS lớp mình ngồi trên sân lễ và tọa đàm.

* Đối với TPT. Đội:

- TPT Đội dẫn chương trình .Chuẩn bị đội văn nghệ phối hợp với đồng chí Trình.

- HD đội trống,.lên kế hoạch khai giảng và theo dõi đôn đốc nhắc nhở.

* Đối với bảo vệ:

 • 02 đ/c bảo vệ nhắc  nhở học sinh làm vệ sinh trước 7 giờ. Sắp xếp chổ để xe học sinh,và để xe khách đến dự( đ/c Cường hướng dẫn cho đại biểu để xe ).
 • Đ/c Hiền, Cường - phát thơ mời

     * Các đ/c văn phòng:

 • Đ/c Hồ Thị Lệ Hạnh: chuẩn bị thơ mời - viết thơ mời.
 • Đ/c Hạnh, Phượng: phục vụ bánh nước trà.
 • .Đ/c Phan Thị Liên, Châu Thị Hồng Tuyết : thu nhận thơ mời của khách đi.
 • Đ/c Nguyễn Công Trình cắt băng rol và Phối hợp đ/c Đảm chuẩn bị văn nghệ.
 • Đ/c Sơn chụp hình- mở đĩa trên máy ( nếu có văn nghệ).
 • Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang và em Mai Gia Khiêm lớp 5A đọc bài phát biểu.
 • Tất cả đ/c nam có mặt 15 giờ ngày 04/9/2018 trang trí sân lễ. Đ/c Lê Nhựt Tân, Phạm Ngọc Pho chịu trách nhiệm chung về trang trí sân lễ.
 • Đ/c Thanh chịu trách nhiệm chung về  ẩm thực ( phân công BCH công đoàn thực hiện).
 • Mua bong bóng bay ( nếu có ).

* Ghi chú : GV nam mang giày, thắt ca vạt. GV nữ mặc áo dài.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 – 2019.Mong các đồng chí thực hiện đúngtheo kế hoạch này.

                       Hiệu trưởng                                        Người lập bảng

 

 

 

 

                    Nguyễn Trường Giang                              Nguyễn Hữu Đảm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan